3D infographics

Blend and Retouch

Thiết kế cover facebook

Photoshop Tutorial

Facebook tutorial

Blend and Retouch

Latest Posts

Cách phân biệt màu CMYK và RGB trong thiết kế in ấn

Trong quá trình thiết kế đến khi xuất bản in ấn, thì chúng ta dễ nhầm lẫn giữa 2 hệ màu CMYK và RGB, vì vậy sẽ gây nên tình trạng in sản...
Read More